Vlaamse regering gaat (nu) voor een tunnel

De Vlaamse regering laat onderzoeken of een ondertunnelde oplossing voor de verbinding tussen het Oosterweelknooppunt en de R1 mogelijk is. Dat heeft ze bekendgemaakt op een persconferentie.

De Vlaamse regering heeft dus principieel voor een tunnelvariant voor de Oosterweelverbinding gekozen. Dat wil zeggen dat er wordt onderzocht of zo'n tunnel haalbaar en betaalbaar is. Bovendien moet de Europese tunnelautoriteit haar fiat geven. De Lange Wapperbrug is echter nog niet definitief van het toneel verdwenen, maar zit al die tijd in de wachtzaal.

Tegen de zomer moeten er uitgewerkte schetsen op het niveau van een voorontwerp op tafel liggen. Die moeten dan getoetst worden aan enkele vooropgestelde voorwaarden. De keuze voor een tunnel is dus principieel, als de tunnel niet aan de voorwaarden voldoet, gaat de regering resoluut voor de brugvariant.

In de tunnel moet de vereiste capaciteit aanwezig zijn, de tunnel mag niet duurder zijn dan de brugvariant, moet conform de Europese tunnelrichtlijn gebouwd kunnen worden en de werkzaamheden mogen niet langer duren dan bij een brug. Concreet wordt er gedacht aan 4 tunnels van 2 keer 1 rijstrook, onder de schelde, maar dus ook onder het traject waar normaal gezien het Lange Wapperviaduct zou komen.

Er komt ook een oplossing voor de omstreden aansluiting aan het Sportpaleis. In beide scenario's; zowel bij een tunnel als bij een brug, zal het viaduct dat er nu ligt, verdwijnen. "Wat er nu ligt, gaat weg", bevestigde Peeters. Er zou in de plaats een autobaan komen in een deels ondergrondse sleuf.

Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) krijgt intussen de opdracht een operationeel plan op te stellen met daarin timing, budgetten en studietrajecten om dan voor te leggen aan de Vlaamse regering. De definitieve knoop over het heikele dossier valt dus wellicht pas net voor de zomervakantie.

Masterplan 2020 kost 5 miljard euro

De Vlaamse regering gaf ook meer uitleg over de rest van het Masterplan 2020, de herwerkte visie op het mobiliteitsprobleem in en rond Antwerpen en in de rest van Vlaanderen. Daarin is ook de verbetering van de doorstroming naar Antwerpen vanuit het westen opgenomen. Het voorstel van de burgemeesters uit het Waasland dient daarbij als basis.

De Liefkenshoektunnel moet dan weer beter benut worden en de heraanleg van de R4 rond Gent en de ombouw van de N49, de expresweg tussen Antwerpen en Knokke, moet voor een betere doorstroming van het havenverkeer en doorgaand verkeer zorgen.

Het nieuwe masterplan zal in totaal 5 miljard euro kosten. Dat is ruim 1 miljard meer dan oorspronkelijk geraamd. Aan dit nieuwe plan zijn een aantal projecten toegevoegd waardoor de kostprijs heel wat hoger ligt. Zo kost de aanleg van de A102 800 miljoen euro. Peeters maakt zich echter sterk dat de meerkosten geen negatieve impact zullen hebben op andere projecten die in de pijplijn zitten.