Werkloze 50-plusser raakt amper nog aan werk

De kans dat een werkloze 50-plusser aan een nieuwe baan geraakt, is nergens kleiner dan in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Steunpunt Werk en Sociale Economie.

De studie van het Steunpunt Werk en Sociale economie onderzocht de situatie in Vlaanderen en daaruit blijkt dat er maar drie Europese regio's zijn waar werkzoekende 50-plussers nog moeilijker aan werk geraken: Slovenië, Brussel en Wallonië. Ons land is duidelijk de slechtste van de klas.

Dat België slecht scoort op het aan de slag houden van ouderen, is al langer geweten. Voor het tweede jaar op rij is de situatie echter nog verslechterd. Amper 6 procent van de mensen die nieuw in dienst komen in Vlaanderen, is ouder dan 50.

Dat is extra verontrustwekkend omdat er elk jaar 50-plussers bijkomen en ze nu al meer dan 20 procent van de beroepsbevolking vertegenwoordigen. De 50-plussers zijn ook steeds hoger geschoold.

Probleem aan beide kanten

De crisis alleen kan geen verklaring zijn voor de slechte cijfers. Elders in Europa slaagt men er namelijk wel in om oudere werknemers aan een nieuwe baan te helpen. In het Verenigd Koninkrijk gaat dat bijvoorbeeld 6 keer beter dan bij ons, in Noorwegen zelfs 7 keer, blijkt uit de studie.

Volgens onderzoeker Luc Sels is er een dubbele verklaring voor de slechte cijfers. Werkgevers letten enerzijds niet genoeg op de positieve kanten van 50-plussers, zoals hun ervaring. "Ondanks toch nogal wat stimulansen van overheidswege, zoals tewerkstellingspremies, is de bereidheid aan werkgeverszijde om te opteren voor 50-plussers nog altijd niet op tempo gekomen", zegt Sels.

De oudere werklozen zelf zien nog weinig redenen om echt naar een nieuwe baan te zoeken. "Heel wat kandidaten zitten met het gevoel dat wat ouder worden out zijn is op de arbeidsmarkt."