Advertenties voor leningen vaak onwettig

Meer dan een op de zeven advertenties om geld te lenen, overtreedt de wet. Dat blijkt uit cijfers van de inspectiecel kredietreclame. Die controleerde het afgelopen jaar 692 advertenties. Maar liefst 107 advertenties hielden zich niet aan de regels van de wet op het consumentenkrediet.

"Het gaat over inbreuken waarbij de indruk wordt gewekt dat leningen gratis zijn of dat men op een zeer eenvoudige en makkelijke manier aan geld kan geraken", zegt minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Bepaalde reclames blijven zich richten tot mensen die al schulden hebben, wat verboden is.

De meeste kredietgevers en -makelaars die de wet overtraden, kregen een waarschuwing. In enkele gevallen werd een minnelijke schikking voorgesteld van gemiddeld 750 euro.

Van Quickenborne wil de wet op het consumentenkrediet verstrengen. Met zijn wetsvoorstel wil hij onder meer reclame voor het hergroeperen van schulden laten verbieden. Hij wil ook in elke advertentie voor consumentenkrediet het zinnetje "Let op, lenen kost ook geld" laten opnemen.