CLB wil taaltoets voor kleuters uitstellen

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) willen dat de taaltoets voor kleuters wordt uitgesteld. Kinderen die naar het eerste leerjaar willen, moeten vanaf dit jaar bewijzen dat ze voldoende Nederlands kennen door middel van een taaltest.

Wanneer kinderen de derde kleuterklas niet volledig doorlopen hebben, zijn ze verplicht een taaltest af te leggen. Hiermee moeten ze bewijzen dat ze genoeg Nederlands kennen. Pas bij een positief resultaat mogen ze de overstap naar het eerste leerjaar maken.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding zijn niet spreken over die taaltest en grijpen in. Volgens hen wordt de test overhaast ingevoerd en wie niet slaagt, zal in overvolle kleuterklassen blijven zitten.

"Het is belangrijk om dat project met een jaar uit te stellen", aldus Stefan Grielens van de vrije CLB's. "We moeten die test eerst op verschillende plaatsen gaan proefdraaien om te zien hoe de kinderen daarmee omgaan. Een CLB-medewerker moet daar ook een beetje vertrouwd mee raken.

"Bovendien moet er ook op een ernstige manier worden nagegaan wat we met die kinderen gaan doen die niet slagen. Hoe kunnen we die kinderen de best mogelijke hulp geven zodat ze niet verder achteruitgaan", aldus Grielens.

Eerder heeft ook al de christelijke vakbond zich tegen de taaltoets gekant. Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) wil voorlopig niet reageren.