24 jaar cel voor Omar Sellami wegens doodslag

Het Antwerpse assisenhof heeft Omar Sellami (38) veroordeeld tot 24 jaar cel wegens doodslag op zijn echtgenote Karima (24). Hij wurgde haar eind 2007 in hun appartement in Merksem. Er werden geen verzachtende omstandigheden aanvaard.

Bij het bepalen van de straf werd rekening gehouden met de uitzonderlijk brutale manier waarop hij zijn vrouw om het leven had gebracht. Volgens de jury en het hof getuigde dat van een diepe minachting voor haar. Ze wezen ook op het onnoemelijke en niet te compenseren leed dat hij Karima en haar dierbaren had aangedaan. "U hebt vooral het leven van uw kinderen op een ingrijpende en onherstelbare manier veranderd", klonk het.

Ook de agressieve, autoritaire en eigenzinnige persoonlijkheid van de beschuldigde werd in het arrest aangehaald. "Uw ingesteldheid druist in tegen de elementaire principes van gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in onze maatschappij. U toont een gebrek aan respect voor vrouwen in het algemeen en voor Karima in het bijzonder."

De afkomst en de beperkte verstandelijke vermogens van de beschuldigde speelden mogelijk mee een rol bij de feiten, maar werden niet als verzachtende omstandigheden aanvaard.

"U hebt een zware straf gekregen", zei assisenvoorzitter Dirk Thys na de uitspraak van het arrest tot Omar, "maar in onze maatschappij wordt niet getolereerd dat mannen vrouwen behandelen op de manier dat u dat gedaan hebt. Als u dat niet kunt aanvaarden, zult u nooit kunnen functioneren in onze maatschappij."

De voorzitter hoopte ook dat Omar ooit de moed zal vinden om zijn kinderen te vertellen waarom ze moeten opgroeien zonder moeder. "Ik hoop dat u uw verpletterende verantwoordelijkheid daarvoor niet uit de weg zult gaan."