"IJzerbedevaart geen politieke manifestatie"

Het IJzerbedevaartcomité slaat een nieuwe weg in. Een nieuwe vzw moet via de verschillende activiteiten de inhoudelijke boodschap van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid meer invulling geven, terwijl met de traditionele IJzerbedevaart voortaan alle slachtoffers van oorlog en geweld zullen herdacht worden.

Het "nieuwe" IJzerbedevaartcomité werd donderdag voorgesteld in het Vlaams Parlement. De vzw "Bedevaarten naar de Graven van de IJzer" blijft de jaarlijkse IJzerbedevaart inrichten, legde voorzitter Paul De Belder uit. "Maar dit wordt voortaan een serene herdenking van àlle slachtoffers van oorlog en geweld. We vertrekken vanuit de Eerste Wereldoorlog, maar trekken het geheel verder open."

Het IJzerbedevaartcomité wil ook niet langer dat de IJzerbedevaart gezien wordt als een politieke manifestatie. "Door de onelinercultuur in de media wordt elk jaar opnieuw het beeld bevestigd dat de IJzerbedevaart een politieke manifestatie is. Dat willen we doorbreken door er een herdenkingsplechtigheid van te maken", zegt De Belder.

Het communautaire aspect zal wel niet helemaal sneuvelen, maar "we gaan niet langer op alle communautaire slakken zout leggen. Als legitieme vertegenwoordiging van de Vlamingen krijgt het Vlaams Parlement de kans een boodschap te brengen op de IJzerbedevaart." Dit jaar zal parlementsvoorzitter Jan Peumans (foto) dit doen.

Een nieuwe, nog op te richten vzw, zal zich binnen het IJzerbedevaartcomité bezighouden met de andere activiteiten die de klassieke boodschap van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid uitdragen. "We moeten de boodschap van Diksmuide op een nieuwe manier brengen", luidt het. Zo moet tijdens het kunstenfestival Ten Vrede de vredesthematiek nog centraler staan.