"Verpleger is een kille seriemoordenaar"

Op het assisenproces over de insulinemoorden hebben de gerechtspsychiaters hun conclusies bekendgemaakt. Verpleger Kurt Dobbelaere is volgens hun onderzoek een "koele seriemoordenaar".

Het beeld dat de gerechtspsychiaters schetsen van de 45-jarige verdachte is erg negatief. "Hij heeft een psychopate persoonlijkheid, hij is nietsontziend en heeft weinig empathie. Alles doet hij in zijn eigen voordeel en hij is manipulatief. Een zeer gevaarlijke man", legt dokter Mark Gabriël uit. 

De jury wilde op het proces ook weten waarom de verpleger eerst zei dat de stem van zijn overleden moeder hem had opgedragen om te moorden, terwijl hij later toegaf dat dat verzinsels waren. Daar kwam geen duidelijk antwoord op, maar volgens de psychiaters is dat een teken dat hij geen schuld kan bekennen.

Dobbelaere wordt ervan beschuldigd dat hij in een Gents rusthuis vier bejaarden ombracht door hen insuline te injecteren. Hij is toerekeningsvatbaar volgens de psychiaters. Een behandeling heeft dan ook geen zin, zeggen ze in hun rapport. De beschuldigde geeft geen enkele blijk van schuldbesef en hij blijft een gevaar voor de maatschappij, oordelen de drie gerechtspsychiaters unaniem.

Over de moorden zei Kurt Dobbelaere tegen de gevangenispsychiater: "Eindelijk ben ik belangrijk, eindelijk ben ik machtig, ze gaan fier zijn op mij." De ex-verpleger zegt dat hij zich niet kan herkennen in het beeld dat de psychiaters van hem tekenden.

Vandaag kwam ook Dobbelaeres ex-vrouw getuigen op het proces voor de rechtbank in Gent. "Ik heb er alles aan gedaan om mijn huwelijk te redden", verklaarde ze geëmotioneerd. "Maar toen ik hoorde wat hij in het rusthuis had gedaan, was de maat vol. Ook onze dochter voelt zich bedrogen. Geen sprake van dat zij hier komt getuigen op dit proces."

Vrijdagavond wordt het arrest verwacht.