Een alcoholbeleid en duurdere identiteitskaarten

Vanaf vandaag moet elk bedrijf een alcohol- en drugsbeleid hebben. Wie een nieuwe elektronische identiteitskaart krijgt, betaalt daar vanaf vandaag 2 euro meer voor. Het zijn maar twee van de veranderingen die vandaag, op 1 april, ingaan. Een overzicht.

Elk privébedrijf moet voortaan een beleids- of intentieverklaring hebben over het gebruik van alcohol en drugs op het werk. De verklaring maakt integraal deel uit van het arbeidsreglement. De intentieverklaring omschrijft het "werkgerelateerd" alcohol- en druggebruik, meer bepaald onmiddellijk voor het werk begint, tijdens de werkuren, bij speciale gelegenheden zoals verjaardagen en pensioneringsfeesten, de weg naar en van het werk.

Afhankelijk van de sector van het bedrijf en de aard van het werk kan de intentieverklaring verschillen van bedrijf tot bedrijf. Zo hebben enkele bouwbedrijven een nultolerantie ingevoerd omdat alcohol en drugs negatieve gevolgen kunnen hebben op de productiviteit en de kwaliteit van het werk. Een consultancybureau zal mogelijk alcoholgebruik dogen tijdens lunch- of avondvergaderingen.

Een bedrijf kan ook ademtesten en vaardigheids- of reactietesten opnemen in de intentieverklaring. Maar de test mag enkel gelden als preventiemiddel voor alcohol- en druggebruik wanneer is vastgesteld dat iemand niet meer functioneert door alcohol- of druggebruik. Een biologische test, medisch onderzoek of mondelinge ondervraging kan niet.

De elektronische identiteitskaart wordt 2 euro duurder. Tot nu toe kostte de kaart 10 euro, maar vanaf vandaag vraagt Binnenlandse Zaken 12 euro voor de kaarten. Mogelijk betaalt u voor uw identiteitskaart nog meer omdat elke gemeente er een lokale bijdrage mag voor vragen.

Sneller kindergeld, verandering ouderschapsverlof

Kersverse ouders kunnen vanaf vandaag hun kind inschrijven in het geboorteregister van de gemeente waar de baby geboren is, ook al wonen de ouders in een andere gemeente. Neem een koppel uit Heverlee dat bevalt van een zoon in een ziekenhuis in Leuven, dan mag Leuven het kind inschrijven in het geboorteregister.

Nu moest Leuven de papieren doorsturen naar Heverlee en die moest het kindje dan inschrijven. Daar kunnen enkele dagen tot zelfs weken overgaan, zodat ouders vaak moesten wachten op het kindergeld en de geboortepremie (1.130 euro voor het eerste kind). Dankzij de nieuwe maatregel zou de uitbetaling gemiddeld een week sneller moeten gebeuren.

Federale ambtenaren kunnen vanaf deze maand hun ouderschapsverlof opnemen tot de kinderen 12 jaar oud zijn. Tot nu toe was dat 6 jaar. In de privésector geldt de leeftijdgrens van 12 jaar al sinds vorig jaar. 

De sociale bijdragen op brugpensioen worden vanaf vandaag berekend in functie van de leeftijd. Nu werd bij iedereen evenveel afgehouden, maar vanaf vandaag zullen bedrijven minder moeten betalen voor oudere bruggepensioneerden dan voor jongere bruggepensioneerden.

Snelle overschrijvingen en nieuwe bouwtarieven

Het voordelige btw-tarief van 6% op de eerste schijf van 50.000 euro bij nieuwbouw geldt niet meer. Maar wie zijn project al heeft ingediend, kan nog van het voordelige tarief genieten indien het project wordt opgestart voor het einde van het jaar. Het was een van de maatregelen om de bouw te stimuleren tijdens de economische crisis. Vanaf vandaag geldt weer de gebruikelijke 21% voor nieuwbouw.

De banken moeten vanaf vandaag een overschrijving van klanten meteen uitvoeren. Indien de overschrijving gebeurt naar een bankrekening bij dezelfde bank, moet het bedrag dezelfde dag nog op de andere rekening staan. Gaat het om een overschrijving tussen 2 verschillende banken, mag er maximaal 1 werkdag tussen zitten. Indien de klant een papieren overschrijving binnenbrengt, mag daar een dag bijgeteld worden.

Indien er via domiciliëring een som van uw bankrekening gaat waar u niet mee akkoord gaat, kan u die meteen terugkrijgen indien u protest aantekent binnen de 8 weken na de afboeking. Tot nu toe was de termijn 4 dagen. Het terugvorderingsrecht geldt wel alleen als het gaat om een variabel bedrag en bedragen die niet overeenstemmen met uw normale uitgavepatroon. Wacht u langer dan 8 weken, dan heeft u nog 11 maanden de tijd om het geld terug te eisen, maar dan moet u kunnen bewijzen dat de afboeking ten onrechte is gebeurd.

Zelfstandigen moeten voortaan vanaf dag 1 van hun zelfstandige activiteit ingeschreven staan bij een sociale verzekeringskas. Nu hadden zelfstandigen tijd tot 90 dagen na hun start. De nieuwe maatregel moet zwartwerk ontmoedigen.

Op de banden van nieuwe motorfietsen, vrachtwagens, bussen landbouwmachines en aanhangwagens moet vanaf vandaag een milieuheffing betaald worden. Tot nu was dat alleen het geval als oude banden werden vervangen door nieuwe. De heffing varieert tussen 1,32 en 99,41 euro.

Apothekers krijgen voortaan een vergoeding voor de farmaceutische zorg die ze verlenen aan patiënten. Ze krijgen een vaste vergoeding voor geneesmiddelen die terugbetaald worden door het Riziv en een variabele vergoeding voor de afwerking van een voorschrift op stofnaam en specialiteit. Voor de patiënt en de ziekteverzekering wordt dit alles niet duurder.