EU-bedrijven stoten elf procent minder CO2 uit

De CO2-uitstoot van Europese bedrijven is het voorbije jaar met elf procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de bedrijven die meedoen aan de Europese emissiehandel. In België is de uitstoot zelfs met 17 procent gedaald.

De forse daling is vooral het gevolg van de economische crisis en de bijhorende dalende vraag naar energie en afgewerkte producten.

Grote industriële bedrijven in Europa mogen maar een beperkte hoeveelheid CO2 uitstoten. Als ze over de limiet gaan moeten ze CO2-uitstootrechten kopen op de markt. De bedoeling van het systeem is de bedrijven aan te zetten om milieuvriendelijker te werken. In het hele systeem zitten 11.000 bedrijven die goed zijn voor bijna de helft van de totale CO2-uitstoot in Europa

Milieuorganisaties hebben kritiek op het systeem van de emissiehandel. Volgens hen hebben de bedrijven teveel uitstootrechten gekregen en drijven ze er een lucratief handeltje mee in plaats van te werken aan schonere tehcnologie.