Nut van medische ingrepen in vraag gesteld

Bij 1 op de 5 ingrepen kun je je afvragen of die wel zin heeft. Dat zegt CD&V-Kamerlid Luc Goutry in Het Nieuwsblad. Volgens hem moet er dringend een debat komen over bepaalde ingrepen die nu nog worden terugbetaald, maar eigenlijk weinig zin hebben. Het gaat om een persoonlijk standpunt dat nog moet worden doorgesproken met de partij.

Goutry (foto onderaan) haalt in Het Nieuwsblad het voorbeeld van zijn vader aan. "Drie uur voor hij overleden is, hebben de dokters bij hem nog een pacemaker ingeplant. Daar kan je je toch grote vragen bij stellen. Had men dat niet beter kunnen inschatten? Wist die dokter niet op voorhand dat zo'n pacemaker geen zin had en al zeker niet zou opwegen tegen de kostprijs van zo'n operatie?", klinkt het.

Het CD&V-Kamerlid, ondervoorzitter van de commissie Volksgezondheid, haalt in de krant nog andere ingrepen en behandelingen aan. "Bijvoorbeeld hippotherapie, een kalmerende paardentherapie voor gehandicapte kindjes. Zoiets kan zeker zijn nut hebben, maar is het echt doelmatig genoeg om het te laten terugbetalen met gemeenschapsgeld? Of bijvoorbeeld hoogbejaarden die nauwelijks nog overlevingskansen hebben."

Goutry meent dat we dit soort vragen eindelijk eens moeten durven stellen, "anders gaat ons solidariteitssysteem binnen de kortste keren failliet. Dat dat systeem handenvol geld kost, daar heeft niemand iets op tegen. Maar dan wel op voorwaarde dat de middelen op een verantwoorde manier besteed worden. En juist daar wringt soms het schoentje."

Het gaat wel om een persoonlijk standpunt van Goutry dat nog moet worden doorgepraat met zijn partij. In het najaar houdt.
CD&V een congres over gezondheidszorg.

Justaert: "Debat is van alle tijden"

"Bij een medische ingreep moet sowieso telkens worden besproken of de levenskwaliteit van de patiënt erop vooruitgaat", zegt Marc Justaert (foto) van de Christelijke Mutualiteiten (CM) in De ochtend op Eén. "Wordt er gezondheidswinst geboekt? Die afweging of een behandeling wel nodig is, is van alle tijden."

"Dit ruime debat over de doelmatigheid van een behandeling en het oordeelkundige gebruik van de middelen wordt natuurlijk beïnvloed door het aanbod. In ons land zijn er heel wat ziekenhuizen die over de meest hoogtechnologische apparatuur beschikken, en waar natuurlijk de neiging groot is dat men daar de machine doet draaien", vindt Justaert.

Het oordeelkundige gebruik van medische prestaties, ingrepen, behandelingen is een algemene discussie die ook los moet worden bekeken van het ethische aspect, beklemtoont Justaert. "Een besparingsdiscussie mag je niet vermengen met een ethische discussie. Een pacemaker inplanten voor iemand sterft, dat is iets waar je je achteraf vragen bij kunt stellen, maar waar je geval per geval moet kunnen inschatten of een medische behandeling wel nog levenskwaliteit met zich meebrengt."

Justaert pleit voor een grotere verantwoordelijkheid bij het medisch korps, de overheid en de ziekenfondsen. "Er moet nagegaan worden waar en in welke situaties er overdreven wordt. Te veel voorschrijven van geneesmiddelen bijvoorbeeld, dat wordt nu al opgevolgd. Medici die overdreven veel voorschrijven, worden daar ook over aangeschreven."