Vals rapport over een gasinspectie in Luik

In Luik zijn elementen aan het licht gekomen uit het onderzoek naar de gasexplosie eind januari. Een man van het gasbedrijf die controles in het gebouw moest uitvoeren, heeft toegegeven dat hij een vals rapport opgesteld heeft.

Drie dagen voor de grote explosie in Luik was er al een gasgeur in het gebouw. Een man van het Luikse gasbedrijf trok op inspectie. Maar hij heeft toegegeven dat hij het gebouw niet grondig inspecteerde en een vals rapport opstelde. Er is een tuchtprocedure tegen hem opgestart.

Maar het gasbedrijf zegt dat de inspecties toen wel gebeurd zijn zoals het hoort, door een andere ploeg. De onderzoekers gaan na of er een verband is tussen de onregelmatigheid en de explosie. De plaatselijke brandweer ziet geen verband, omdat er volgens metingen bij de eerste controle geen gasophoping was die tot een explosie kon leiden.

Bij de gasontploffing in Luik kwamen 14 mensen om het leven.