Verharde toon aan onderhandelingstafel?

Meer nog dan de benoeming van de Franstalige kandidaat-burgemeesters in de Vlaamse rand eist PS-ondervoorzitter Philippe Moureaux een systeem om de niet-benoeming van burgemeesters in de toekomst te vermijden. Dat zei hij vanmorgen op de RTBF.

Dinsdag besliste Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) om de drie Franstalige burgemeesters van Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem opnieuw niet te benoemen. Ze blijven bewust de taalwetgeving overtreden, klinkt het.

Die beslissing leidde tot heel wat communautaire spanningen. FDF-voorzitter Olivier Maingain vergeleek de situatie met de tijd van de nazibezetting in de Tweede Wereldoorlog, een verklaring die kwaad bloed zette bij de Vlaamse partijen. MR-voorzitter Didier Reynders weigerde desgevraagd afstand te nemen van de uitspraken van Maingain. De MR had daarentegen bijzonder veel kritiek op de timing van de beslissing van Bourgeois, net nu er onderhandeld wordt over een oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde.

Het CDH en de PS klonken iets gematigder en vonden dat wel Maingain geprovoceerd had met zijn uitspraken, net zoals Geert Bourgeois en de N-VA met de beslissing over de niet-benoeming. Ze haastten zich wel om daaraan toe te voegen dat het verschil in standpunt niet betekende dat er een breuk is ontstaan in het Franstalige front dat gevormd is tegen de Vlaamse communautaire eisen.

Ook PS-boegbeeld Philippe Moureaux herhaalde vanmorgen dat de communautaire hoogspanning geen barsten hebben veroorzaakt. Volgens hem blijft het net essentieel dat de Franstaligen op dezelfde golflengte zitten. "Het is niet omdat ik bepaalde uitspraken van Maingain onaanvaardbaar vind, dat we in een klap de Franstalige belangen gaan verloochenen", stelde Moureaux.

"Je kan die buitensporige verklaringen van Maingain niet op hetzelfde niveau plaatsen als de beslissing van minister Geert Bourgeois om de drie burgemeesters in de rand niet te benoemen", vindt Moureaux. "Dat is geen verklaring meer, maar een feitelijke daad. Ik zou zeggen dat de jongste gebeurtenissen ons ertoe brengen om de toon aan de onderhandelingstafel te verharden."

De benoeming van de drie Franstalige burgemeesters in Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem is een eis van de Franstaligen in het communautair overleg, maar Moureaux wil nog verder gaan dan dat. "Ik vraag zeer formeel dat er een systeem uitgewerkt wordt dat hysterici zoals de mensen van de N-VA niet langer toelaat om de benoeming van burgemeesters tegen te houden", stelde hij.

Een uitbreiding van Brussel kan daarbij een oplossing zijn, maar Moureaux ziet ook andere mogelijkheden. Hoe dan ook maakte de houding van de N-VA de zaak van de drie burgemeesters volgens hem tot een "primordiaal element" bij de communautaire onderhandelingen.