De Vlaamse liberalen klimmen weer uit het dal

Mochten er nu verkiezingen worden gehouden, zou Open VLD 2,5 procent hoger scoren in vergelijking met de Vlaamse verkiezingen van juni vorig jaar. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van de VRT en De Standaard. CD&V blijft afgetekend de grootste, gevolgd door een peloton van Open VLD, SP.A, N-VA en Vlaams Belang.

CD&V is de enige partij die meer dan 20 procent van de Vlamingen voor zich kan winnen en klokt af op 22,2 procent. Dat is een procentje minder dan in juni 2009. Die daling is niet echt significant, want ze valt binnen de foutenmarge.

Wel significant is de remonte van Open VLD, die onder Alexander De Croo enigszins lijkt te herleven. Volgens de peiling wordt Open VLD de tweede partij met 17,6 procent, een stijging van 2,5 procent in vergelijking met de vorige verkiezingen.

De Vlaamse liberalen worden op de hielen gezeten door een trio: SP.A (15,9 procent of een stijging van 0,5 procent), N-VA (14,8 procent of een stijging van 1,5 procent) en Vlaams Belang (14 procent of een daling van 1,4 procent).

Groen! doet het iets beter dan vorig jaar en haalt 8,1 procent, dat is 1,3 procent meer dan bij de verkiezingen van juni 2009. Het gekrakeel naar aanleiding van de voorzittersverkiezingen bij Lijst Dedecker lijkt die partij in elk geval geen deugd te doen. De partij van Jean-Marie Dedecker lijkt in een neerwaartse spiraal te zijn terechtgekomen en haalt amper 7,4 procent, nog eens 0,4 procent minder dan de povere 7,8 procent van bij de verkiezingen.

  • 1060 ondervraagden
  • peiling afgenomen in de periode 15 maart-30 maart 2010
  • herwegingsprocedure: per provincie (geslacht, onderwijsniveau, beroep en uitslag Vlaamse verkiezingen)

Verschillende peilingen, verschillende cijfers

Het valt op dat de cijfers van deze peiling erg verschillen van die van de peiling van La Libre Belgique, die vorig weekend is bekendgemaakt. Bij La Libre is CD&V weliswaar ook de grootste (20 procent), maar de Franstalige krant geeft de Vlaamse nationalisten hogere cijfers: 17,9 procent voor N-VA  en 17,3 procent voor Vlaams Belang. SP.A scoort bij La Libre 15,5 procent, maar Open VLD amper 13,8 procent. Groen! en LDD krijgen bij de Franstalige krant respectievelijk 8,1 en 5,5 procent.

Dergelijke verschillen zijn volgens Jan Drijvers van TNS Media te verklaren door de verschillende peilingsmethodes. La Libre Belgique heeft voor haar laatste peiling een online-peiling gehouden bij 750 Vlamingen, en volgens Drijvers uiten extreme stemmers zich vaker online. De peiling van de VRT en De Standaard werkt met toevallige steekproeven bij ruim 1.000 mensen met een telefoon of een gsm.

Vergelijk beide peiling in de tabel links. De grijze balkjes verwijzen naar de peiling van La Libre Belgique.

Wie scoort bij wie?

  • CD&V scoort opvallend beter in de groep van 55-plussers, opvallend slechter in de leeftijdsgroep van 18 tot 34 jaar, en ook slechter in grote agglomeraties zoals Gent en Antwerpen.
  • Open VLD doet het minder goed bij 55-plussers, gepensioneeerden, de lagere sociale klassen en in de grote agglomeraties. De Vlaamse liberalen scoren wel beter bij hoger opgeleiden en kaderleden. Relatief meer Oost-Vlamingen opteren voor blauw, en relatief minder Antwerpenaren.
  • Dat de SP.A relatief beter scoort bij lager opgeleiden en de lagere sociale klassen is niet echt verwonderlijk. Bij de zelfstandigen blijken de socialisten meestal ook niet erg populair.
  • De N-VA scoort opvallend goed bij de 55-plussers en de hoger opgeleiden, maar minder bij arbeiders en lagere sociale klasse. Ook in de kleinere steden doet de partij van Bart De Wever het minder goed.
  • Vlaams Belang scoort opvallend lager bij hoger opgeleiden en de hogere sociale klasse, maar opvallend goed bij de lagere middenklasse.
  • Groen! heeft relatief minder aanhang bij 55-plussers, gepensioneerden, de lagere middenklasse. De groenen scoren beter bij hoger opgeleiden en de hogere sociale klasse. In de grote steden staan de groenen opvallend sterker, maar in de kleinere gemeenten en in West-Vlaanderen is dat net het tegendeel.
  • Lijst Dedecker scoort opvallend beter bij bedienden, maar doet het minder goed bij 55-plussers en gepensioneerden.

De Croo reageert tevreden

Voorzitter Alexander De Croo van Open VLD is verheugd over de opgang van zijn partij in de peiling. "Het is de bevestiging van wat ik de afgelopen maanden gevoeld heb. Er is enthousiasme binnen en buiten onze partij", zegt hij. Volgens hem is het ook een teken dat er opnieuw leden bijkomen.

De Croo zelf is de de peiling van de populairste politici binnengekomen op de 13e plaats.