Het wordt moeilijker om Belg te worden

De regering is klaar met een wetsontwerp dat het moeilijker moet maken om de Belgische nationaliteit te krijgen. Kennis van een van de landstalen wordt een voorwaarde en de Belgische nationaliteit kan ook opnieuw worden afgenomen.

In oktober besliste het kernkabinet dat de snel-Belgwet zou worden verstrengd. Vandaag keurde de federale regering het voorontwerp goed. De voorwaarden voor naturalisatie worden strenger en gekoppeld aan integratie.

Wie de nationaliteit wil verwerven, moet een van de drie landstalen kennen en moet deelnemen aan het leven van de onthaalgemeenschap.

Voortaan moet men ook minstens vijf jaar -in plaats van drie jaar- effectief in België wonen en een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebben.

Ten derde worden de mogelijkheden uitgebreid om de Belgische nationaliteit terug af te nemen bij het plegen van bepaalde zware misdrijven of indien men de nationaliteit verwierf via een schijnhuwelijk.