L’Aquila: 1 jaar later nog steeds in puin

Het is een jaar geleden dat een aardbeving de stad l’Aquila in centraal-Italië verwoestte, waarbij ruim 300 mensen om het leven kwamen. Het meeste puin ligt nog steeds in de straten van de spookstad en van wederopbouw is nog geen spoor.

Eerst moet 4,5 miljoen kubieke meter puin geruimd worden, zegt de burgemeester, die aangeeft dat het scheiden van het puinafval een hels karwei is, waarvoor toe nu toe te weinig middelen zijn vrijgemaakt.

De bewoners van l’Aquila zijn de besluiteloosheid zat en steken sinds een maand zelf de handen uit de mouwen. “Het volk van de kruiwagens” worden ze in de volksmond al genoemd. Deze ludieke actie van burgerlijke ongehoorzaamheid (men moest er de verboden zone voor binnendringen) is sinds een maand de vaste zondagochtendbesteding van vele l’Aquilanen.

Een derde van de gebouwen in de stad is dusdanig beschadigd dat het niet of nauwelijks te redden valt, maar tot nu toe wordt alles in de stad gestut met staalconstructies. Dat heeft al tachtig miljoen euro gekost en is volgens critici een verspilling van geld, werk en tijd. Men zou sneller moeten besluiten welke gebouwen afgebroken moeten worden en welke absoluut gespaard.

Nog velen zijn dakloos

Ook de daklozenopvang is nog niet definitief geregeld. De tentenkampen zijn weliswaar verdwenen, maar nog steeds bivakkeren zo’n vijfduizend mensen in hotels en bijna duizend in de politiekazerne waar vorig jaar de G8-top plaatsvond.

De dure, aardbevingbestendige nieuwbouwhuizen die premier Berlusconi beloofde, zijn er gekomen, maar bieden onderdak aan nog geen 15-duizend mensen, ongeveer een derde van de daklozen.

Nog eens vijfduizend mensen zijn alsnog ondergebracht in goedkope, houten woonunits. Critici zagen het geld dat is uitgegeven aan de dure nieuwbouw liever besteed aan de wederopbouw van de stad. De goedkope woonunits waren goed genoeg geweest voor een tijdelijke opvang. Dat de stadsbewoners er zo overdenken, blijkt uit de laatste provinciale verkiezingen, waarbij de huidige, centrumlinkse provincievoorzitter in de stad de meeste stemmen haalde. De partij van Berlusconi haalde in de dorpen waar de nieuwbouwhuizen staan, de meeste stemmen.

Kritiek is er ook op de geldverspilling voor de opvang van de daklozen die al een jaar in hotels wonen. Dat zijn er nu nog steeds zo’n vijfduizend, waarvoor de staat dagelijks in totaal zo’n 350.000 euro betaalt. Veel hoteleigenaren wachten overigens nog steeds op hun geld van de afgelopen maanden.

Hedwig Zeedijk