Léonard beklemtoont het "recht op leven"

In zijn paasboodschap heeft de nieuwe aartsbisschop van Mechelen, André-Joseph Léonard, begrip gevraagd voor de traagheid waarmee het kerkelijk instituut soms te werk gaat. De klemtoon lag niettemin op het recht op leven.

Het was geen toeval dat de aartsbisschop deze week mee is opgestapt in een studentenbetoging tegen vruchtafdrijving. Ook nu weer haalde hij fel uit naar de abortuswetgeving: "Ieder jaar worden 50 miljoen menselijke wezens in ontwikkeling geaborteerd in de moederschoot", zo zei hij.

Als elk ongeboren kind recht op leven heeft, dan moet ook er ook respect zijn voor de waardigheid van kinderen. En daar heeft de kerk zelf herhaaldelijk gefaald, gaf Léonard toe. "Door een schuldig stilzwijgen heeft men vaak de voorkeur gegeven aan de reputatie, aan de goeie faam van sommige kerkhoofden in plaats van aan de misbruikte kinderen", zo zei hij.

Het geloof in de eeuwigheid, waarvan de verrijzenis op Pasen de hoeksteen is, moet nochtans tot een mentaliteitswijziging leiden volgens Léonard. Hij besloot dan ook met de kern van zijn geloofsbelijdenis: "Ja Christus is verrezen. Allelujah!"