Voorlopig nog geen parkbos in buurt van Gent

Bij Gent kan er voorlopig nog geen parkbos komen. De Raad van State zegt dat de bezwaren van drie projectonwikkelaars uit Drongen niet weerlegd zijn. Uit het besluit van de Vlaamse regering blijkt niet duidelijk waarom geen rekening gehouden werd met hun bezwaren. Het parkbos zou een oppervlakte krijgen van zo'n 1.200 hectare. 340 hectare worden bos, 200 hectare worden park en de rest duurzaam landbouwgebied. De gouverneur van Oost-Vlaanderen hoopt dat er nog voor de grote vakantie een oplossing komt.