Gemeentes eisen Nederlandstalige kopers

Sommige gemeenten in de rand rond Brussel maken afspraken met bouwpromotoren om nieuwe woningen bij voorkeur te verkopen aan Nederlandstaligen. Dat blijkt uit een reportage van Panorama die vanavond te zien was op Canvas.

De bouwpromotoren worden vriendelijk verzocht om een lijst met kandidaat-kopers door te geven aan het gemeentebestuur. De gemeentes zelf gaan dan na of de anderstaligen op de lijst bereid zijn om Nederlands te leren.

Als blijkt dat een kandidaat-koper geen Nederlands wil leren, wordt de bouwpromotor verzocht om aan anderen te verkopen.

Bouwpromotoren zijn niet verplicht mee te werken, maar doen dat beter wel om vergunningen vlotter te krijgen.