Staking De Post in Galmaarden voorbij

Het personeel van De Post in Galmaarden heeft het werk opnieuw hervat. De postbodes protesteerden tegen een mogelijke verhuizing van het kantoor naar Herne. Voorlopig wil De Post het dossier laten rusten en nog geen datum plakken op een verhuis.

Eerst zei de directie dat de verhuizing niet zou doorgaan, maar kwam daarna op haar beslissing terug. De werknemers van De Post pikten dat niet en gingen in staking. Bovendien zijn ze niet akkkoord omdat het om een tijdelijke verhuizing gaat. Nadien zou nog eens moeten worden verhuisd.

"We gaan alles rustig bekijken in verband met een eventuele verhuis", zegt Frederik Wille van de christelijke vakbond ACV. "Er is ook geen definitieve datum meer opgeplakt. Moest er in de procedure naar een eventuele verhuis toch blijken dat de zaak niet te doen is, dan zou men afzien van een eventuele verhuis."

Vanmorgen was er overleg tussen directie en vakbonden. Daar klonk het dat De Post niet wilde wijken van zijn vereiste. Intussen spreekt de directie al minder straffe taal.

Verwacht wordt dat het nog enkele dagen zal duren voor de postverdeling weer normaal verloopt. De achterstand moet worden weggewerkt.