"Brugpensioen op 52 jaar is een spijtige zaak"

Het ontwerpakkoord bij pralineproducent Godiva, dat vandaag door 87 procent van het personeel is goedgekeurd, laat brugpensioen toe vanaf 52 jaar. "We vinden dat een spijtige zaak, maar we moesten er wel mee instemmen", klinkt het bij de vakbonden.

Godiva wil de verpakkingsafdeling in Brussel sluiten en er zich uitsluitend op de productie van pralines en op de beheeractiviteiten richten. De verpakking van pralines zal worden uitbesteed.

Het sociaal overleg verliep erg moeizaam. Eerst ging het personeel zelf in staking, daarna hield de directie zelf de poorten dicht. Vandaag heeft 87 procent van het personeel dan toch het ontwerpakkoord goedgekeurd. Er zouden maar 65 in plaats van 90 ontslagen vallen en dat zou voor een groot deel worden opgevangen door brugpensioen vanaf 52 jaar. De overheid draait dus mee op voor de kosten.

Ook de bonden zijn hier niet erg gelukkig mee. "Het probleem van brugpensioen is inderdaad dat de collectiviteit betaalt", zegt Baudouin Ferrant van de socialistische bond. "We vinden dat een spijtige zaak, maar we moesten er wel mee instemmen omdat we vreesden voor het ergste. Er is immers meermaals gedreigd met een volledige sluiting en een dreiging van zo'n catastrofaal scenario wilden we niet boven ons hoofd hebben."

Minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) is naar eigen zeggen tevreden dat personeel en directie instemmen met het voorstel en opnieuw aan het werk gaan.