"Priester mag niet alleen met kind in kamer"

De Amerikaanse bisschoppen hebben een gids met tien richtlijnen gepubliceerd om seksueel misbruik van kinderen in het kader van kerkelijke activiteiten te vermijden. Die maatregelen moeten gevolgd of vermeden worden.

In de gids wordt onder meer gesteld dat een priester of een andere persoon die met kinderen werkt, zich niet alleen met het kind in de kamer mag bevinden. De gids stelt ook dat het verleden van alle personeelsleden systematisch moet gescreend worden. Dit geldt ook voor personeel dat wordt aangeworven.