Negen nieuwe camera's in Tongeren

In het centrum van Tongeren worden nog dit voorjaar negen camera's geplaatst op vier verschillende locaties. Het stadsbestuur wil zo vandalisme en overlast in de binnenstad verminderen.

Momenteel hangen er in Tongeren al drie camera's aan het sportpark de Motten. De nieuwe camera's komen aan het station, het Julianus-winkelcentrum, het Gallo-Romeins Museum en de Sint-Truiderstraat.

"Wij worden nogal regelmatig geconfronteerd met overlastfenomenen zoals graffiti, wildplassen en vernielingen waar we op dit moment machteloos tegenover staan. We hopen dat de camera's eerst en vooral preventief zullen werken, maar daarnaast zullen ze ook gebruikt worden om de daders van overlast op te sporen", zegt korpschef Tony Verlackt van de politiezone Tongeren-Herstappe.