Nestplaatsen voor gierzwaluwen in Molenbeek

In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek worden eind deze maand twee nestplaatsen voor gierzwaluwen ingericht. De nestplaatsen komen bovenop openbare gebouwen. Een geluidsband met de roep van een mannetjesvogel moet de vrouwtjes overhalen om er neer te strijken. Gierzwaluwen zijn trekvogels die enkel van begin mei tot eind juli in onze contreien zijn om te broeden. Maar de laatste jaren daalde hun aantal zienderogen.