500 betogers tegen liberalisering postmarkt

Bij de Europese instellingen in Brussel hebben ongeveer 500 vakbondslui uit heel Europa betoogd tegen de liberalisering van de post. Ze vrezen dat de toekomst van de postbedeling in gevaar komt.

Vanaf 2011 moet overal in Europa de postmarkt vrijgemaakt zijn, ook voor gewone brieven. De Europese vakbonden vrezen echter dat de liberalisering zware gevolgen kan hebben.

"Wij vrezen vooral dat de dienstverlening nog verder afgebouwd zal worden en dat de kwaliteit van de tewerkstelling nog naar omlaag zal gaan", zegt Jef De Doncker van de socialistische vakbond, ACOD.

De bonden verwijzen ook naar de situatie in Nederland. "Vroeg of laat zal in verschillende landen gebeuren wat vandaag in Nederland gebeurt. Daar gaat TNT de postactiviteiten verkopen en enkel nog overblijven met een pakjesdienst", zegt De Doncker, die bezorgd is over de toekomst van de postbedeling. "Het gevaar bestaat erin dat, wanneer de vervanger van TNT zijn activiteiten stopzet, er geen post meer bedeeld zal worden."