"R4 is over vier jaar volledig gesloten"

Over vier jaar zou de R4, de ring rond Gent, volledig gesloten moeten zijn. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. Binnenkort start de afbraak van de onteigende woningen en het archeologische vooronderzoek.

Momenteel ontbreekt nog de verbinding vanaf de Heerweeg Noord in Zwijnaarde tot aan de Guldensporenlaan in Merelbeke. Er komt een tweevaksbaan met pechstrook, met daartussen vier bruggen en vier kokers voor voertuigen en fietsers.

Het doortrekken van het ontbrekende stuk ring tussen Zwijnaarde en Merelbeke is belangrijk voor de verkeersdoorstroming en -veiligheid van verschillende bedrijventerreinen, onderwijsinstellingen, woonwijken en ziekenhuizen in de Gentse zuidrand, klinkt het.

Het hele project zal 55 miljoen euro kosten. Daarbij zijn de btw en de onteigeningskosten nog niet geteld.