EU-Commissie wil permanent hulpmechanisme

De Europese Commissie heeft het plan opgevat om een permanent bijstandsmechanisme in te voeren om landen uit de eurozone te helpen die hun schulden niet meer kunnen afbetalen. De Commissie wil ook het stabiliteitspact versterken.

In het licht van het reddingsplan voor Griekenland wil de Commissie nu een permanent bijstandsmechanisme opzetten. Dat heeft Europees commissaris voor Economie en Monetaire Zaken Olli Rehn vandaag gezegd.

Het bijstandsmechanisme zou leden van de eurozone moeten bijstaan wanneer die niet meer in staat blijken om hun schulden af te lossen. Eventuele hulp moet wel aan strikte voorwaarden verbonden zijn, zodat regeringen ontraad worden om er een beroep op te doen. "Een dergelijk instrument zou binnen het huidige verdragskader kunnen worden uitgewerkt", verduidelijkte commissaris Rehn. Zo'n mechanisme zal worden besproken in een werkgroep onder leiding van Europees president Herman Van Rompuy (foto).

Europees monetair fonds

Van ideeën over een Europees monetair fonds, zoals Duits bondskanselier Angela Merkel (foto) recent opperde, distantieerde de eurocommissaris zich. Volgens Rehn zou een Europees monetair fonds niet kunnen binnen het huidige juridische verdragskader. Een zware operatie dus, die het merendeel van de Europese leiders wil vermijden.

De Europese Commissie wil ook het stabiliteitspact versterken.  In het stabiliteitspact werden de regels van de eurozone vastgelegd in Maastricht in 1992. In 2003 werden ze licht versoepeld, nadat de machtige lidstaten Frankrijk en Duitsland ermee in botsing waren gekomen. De Griekse crisis, die een eerste echte test vormt voor de eenheidsmunt, overtuigde de Europese leiders evenwel tot een nieuwe aanscherping van de regels. De Commissie denkt onder meer aan meer vroegtijdige controles van de nationale begrotingen en strengere sancties voor te lakse lidstaten.

Twintig jaar begrotingswerk op twee jaar teniet

Eurocommissaris Rehn nam vandaag geen blad voor de mond wanneer het ging om de recente financiële ontsporingen in Europa. "Twintig jaar begrotingswerk werd op twee jaar tijd tenietgedaan", aldus Rehn (foto). De problemen zijn deels te verklaren door de financiële crisis, maar ook doordat "de periodes van voorspoed niet werden benut" en doordat "de macro-economische onevenwichten verwaarloosd werden", oordeelde de eurocommissaris.

Daarom wil de Commissie nu nog strenger en van bij hun opmaak gaan toezien op de nationale begrotingen. Rehn kondigde op vlak van economie "een Europese politieke cyclus" aan tegen een tempo waarop alle regeringen betrokken zullen zijn. Tegelijk moet die ook een meer vroegtijdige controle mogelijk maken.

Automatische sancties

De Finse eurocommissaris pleitte tot slot ook voor automatische sancties tegen lidstaten die herhaaldelijk de strikte begrotingsregels aan hun laars lappen. Deze en andere pistes zullen worden besproken op de bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën, die morgen in Madrid van start gaat.