MIVB met de hakken over de sloot

De gebruikers van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB zijn steeds minder tevreden over de dienstverlening. Dat blijkt uit een enquête die de MIVB in 2009 liet uitvoeren in opdracht van de Brusselse regering. De MIVB haalde amper 5,5 op 10.

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij scoorde op vrijwel alle vlakken minder dan in 2008. Bij elke nieuwe enquête vinden steeds meer ondervraagden dat de MIVB achteruitgaat.

In de recentste enquête vond bijna de helft van de ondervraagden dat de mobiliteit bij de MIVB achteruitgegaan was. Op de 18 domeinen die aan de gebruikers werden voorgelegd, scoorden er 17 lager. Alleen de tevredenheid over de tarieven veranderde niet.

De belangrijkste grieven zijn het beperkte aanbod 's avonds, het gebrek aan stiptheid en de slechte aansluitingen. Ook over de frequentie, de duur van de ritten, de moeilijke toegang voor fietsen en de gebrekkige informatie voor de reizigers wordt geregeld geklaagd.

Ondanks herhaaldelijke kritiek op de veranderingen die in 2009 bij de metro werden doorgevoerd, scoren de netplannen van de MIVB relatief goed, vooral bij studenten en jongeren. Maar in het slechte rapport is het vooral de website van de MIVB die de eer redt.