Werknemers Cogebi aanvaarden sociaal plan

Zowel de arbeiders als de bedienden van de isolatieproducent Cogebi in Lot, een deelgemeente van Beersel, hebben het ontwerpakkoord aanvaard over een sociaal plan voor het collectief ontslag van 40 van de 180 werknemers.

Eind vorig jaar kondigde Elinar, het Russische moederbedrijf van Cogebi, aan dat het een groot deel van de productie zou verhuizen. Daardoor kwamen 65 van de 180 banen op de helling te staan.

Op vraag van de vakbonden gebeurde een doorlichting van het industrieel plan door experts. Nadien werd het aantal ontslagen verminderd tot 40. Dit was het gevolg van de beslissing van de directie om de afwerking van de isolatieproducten in Lot te behouden.

Drie op de vier arbeiders en alle bedienden aanvaardden het voorakkoord dat vanmiddag werd voorgelegd aan het personeel. Hiermee komt ook een einde aan de staking die vorige vrijdag spontaan van start ging.

In het goedgekeurde sociaal plan zijn maatregelen voorzien op het vlak van arbeidsherverdeling en interne verschuivingen. Zo is het mogelijk om vanaf 50 jaar op vrijwillig brugpensioen te gaan met een financiële bijpassing die dezelfde is voor arbeiders als bedienden.

De vakbonden vrezen wel dat er ondanks deze maatregelen toch enkele naakte ontslagen zullen vallen.