"1.000 kilometer omrijden door uitbarsting"

De uitbarsting van de vulkaan in IJsland heeft grote gevolgen voor het Europese luchtverkeer, maar wat is de hinder voor de IJslanders zelf? Koen Van de Putte, die in IJsland woont, getuigt.

De uitbarsting van de vulkaan levert voor de IJslandse bevolking niet alleen mooie beelden op, zoveel is duidelijk. "Mensen die ten oosten van de vulkaan wonen ondervinden inderdaad hinder door de uitbarsting", zegt Van de Putte. "Weilanden zijn bedolven onder de as, waardoor de dieren moeten binnenblijven, huizen en auto's liggen onder een laag as en zijn dus behoorlijk beschadigd."

Vormt die aslaag een gevaar voor de volksgezondheid? "Het ministerie heeft nog geen waarschuwing gegeven dat mensen moeten binnenblijven", weet Van de Putte. De hinder lijkt dus vooral van praktische aard. Zo is de hoofdweg "nummer 1" voor een groot deel afgesloten door waterschade. "Ik ken iemand die naar Reykjavik moest, maar door de gesloten hoofdweg moest ze geen 400, maar meer dan 1.000 kilometer rijden."

Van de Putte zelf woont in Reykjavik, ten westen van de vulkaan. "We merken er hier dus niets van, want de wind gaat oostwaarts en de wolk komt dus niet onze richting uit", aldus nog Van de Putte.