"Innige deelneming met uw huwelijk"

Het koningshuis zou de officiële brief voor jubilarissen dringend eens moeten opfrissen. Dat zeggen enkele schepen en burgemeesters uit de Vlaamse rand. Volgens hen is de tekst opgesteld in oud Nederlands.

Bij een gouden huwelijk krijgen jubilarissen op het gemeentehuis steeds officiële wensen van het koningshuis. Maar die brief werd al een tijdje niet meer aangepast.

"De tekst is moeilijk om te begrijpen voor de jubilarissen", klinkt het. Maar ook de burgemeesters en schepenen zelf hebben moeite met de brief. In Hoeilaart werd een koppel per ongeluk zelfs innige deelneming gewenst met hun huwelijk.

Bij een recent jubileum van een doof koppel gaf de gebarentolk er zelfs gewoon de brui aan, omdat de tekst niet te gebaren bleek. De schepenen vragen nu aan de kabinetschef van de koning, Jacques van Ypersele de Strihou, om de brief in een hedendaags Nederlands te gieten.

Probeert u het zelf eens:

Mevrouw, mijnheer,

De koning en de koningin hebben de viering vernomen van uw gouden bruiloft en zij sluiten zich van harte aan bij de blijken van sympathie die u bij deze blijde gelegenheid zullen gegeven worden.

Ik heb de eer door hunne majesteiten gelast te zijn u hun innige felicitaties over te maken samen met hun beste wensen voor uw gezondheid en uw geluk.

Met hoogachting.