Opnieuw overleg bij Janssen Pharmaceutica

De directie en vakbonden van Janssen Pharmaceutica hebben een eerste keer opnieuw rond de tafel gezeten om een sociaal plan uit te werken, nadat het eenzijdige voorstel van de directie door 94 procent van de werknemers was weggestemd.

"De directie had enkele nieuwe voorstellen uitgewerkt, waarover maandag verder onderhandeld wordt", zegt Gys Laureys van LBC-NVK.

"Over de details van die voorstellen kan ik niet uitweiden omdat we de onderhandelingen alle kans willen geven. Wel is er reden om aan te nemen dat het aantal gedwongen ontslagen grotendeels gereduceerd zal worden, of idealiter zelfs vermeden, door vrijwillig vertrek te stimuleren", aldus de vakbondsman.

Bij aanvang van het overleg hadden de vakbonden nogmaals hun voorwaarden overgemaakt. "Wij wensen geen gedwongen ontslagen en willen dat de directie alle mogelijke alternatieven, gaande van brugpensioen tot arbeidsherverdelende maatregelen, grondig overweegt", aldus  Laureys. Bij het farmabedrijf staan 446 banen op de helling.