Schouppe gematigd tevreden met de resultaten

Staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V) is gematigd tevreden met de resultaten van de Verkeersbarometer 2009. Volgens Schouppe tonen de cijfers aan dat een strenge aanpak loont. De cijfers van Wallonië noemt Schouppe "totaal onaanvaardbaar".

"De gunstige cijfers voor 2008 werden bevestigd in 2009, maar ik had liever een nieuwe daling vastgesteld. De resultaten zijn bemoedigend omdat we zien dat er op heel wat plaatsen een verdere daling kan worden vastgesteld. Ik ben echter wel ontgoocheld in de regionale verschillen. Daar moeten we dringend iets aan doen", zegt Schouppe.

De stijging van het aantal verkeersongevallen en dodelijke slachtoffers in het Waals Gewest vindt Schouppe "totaal onaanvaardbaar" en hij vermoedt een belangrijke oorzaak te kennen voor deze stijging. "Wellicht is het feit dat in Wallonië veel minder wordt gecontroleerd op snelheid, daar voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor."

"Harde aanpak loont"

De staatssecretaris voor Mobiliteit merkt ook op dat sommige provincies het beduidend beter doen dan andere en heeft daar ook een verklaring voor. "Als ik naar Vlaanderen kijk dan stel ik vast dat waar de provincies hard optreden, zoals in Vlaams-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen, dat daar betere resultaten worden gehaald dan in provincies waar men minder streng is. Ik denk dus dat vooral het toezicht dat wordt uitgeoefend van groot belang is."

Schouppe blijft ook bij het objectief dat de regering zichzelf heeft opgelegd voor 2010. "750 verkeersdoden moet ons objectief blijven. Ik ben ervan overtuigd dat we door een vergaande intense samenwerking tussen de politiediensten, naar een verdere verbetering zullen gaan. De verbetering is in 2009 niet geweest wat wij ervan verwacht hadden, maar deze resultaten moeten ons niet doen wanhopen, integendeel. We moeten nog harder doorduwen om op het vlak van de verkeersveiligheid onze objectieven toch te gaan bereiken", aldus Schouppe.

Speekseltest voor drugs

Volgens Schouppe moeten er niet meteen nieuwe flitscamera's of extra controles komen maar is vooral de manier waarop snelheidsovertredingen worden afgehandeld van belang. "Er moet voornamelijk snel gevolg gegeven worden aan de snelheidsovertredingen en overtreders moeten snel beboet worden. 955 doden op onze wegen is veel te veel. Als we onze cijfers vergelijken met Nederland, dan zitten wij bijna aan het dubbele. Er is echter geen enkele reden waarom het bij ons minder veilig zou moeten zijn dan in Nederland. We moeten dus de nodige strengheid aan de dag leggen", zegt Etienne Schouppe.

Schouppe kondigt ook de invoering van de speekseltest aan in de strijd tegen de weekendongevallen. "We zullen blijven inzetten op de drie belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen met doden en gewonden: snelheid, rijden onder invloed en gordeldracht. Vanaf dit jaar wordt ook de speekseltest voor drugs ingevoerd. Dit zal het mogelijk maken efficiënter te controleren op het rijden onder invloed van drugs. Deze maatregel zou een gunstig effect moeten hebben op de statistieken en hopelijk ook op het prangende probleem van de weekendongevallen", besluit Etienne Schouppe hoopvol.