Antwerpen werkt aan extra schoolplaatsen

De Antwerpse schepen van Onderwijs Robert Voorhamme maakt zich sterk dat alle kinderen op 1 september een plaats zullen vinden in het kleuter- of lager onderwijs. Maandag gaat een tweede inschrijfronde van start.

"Het meeste plaatsgebrek is er bij de instapklasjes. Daar zijn vandaag nog 414 vrije plaatsen. Hoeveel van de 6.927 kleuters geboren in 2008 er vandaag geen school hebben, is niet gekend. Er geldt immers nog geen schoolplicht. Bovendien zal een onbekend aantal kleuters buiten de stad schoollopen", zegt Voorhamme.

Voor de kleuters geboren in 2007 die naar de eerste klas gaan, zijn er nog 165 vrije plaatsen. Voor het lager onderwijs is er vooral een wijkgebonden capaciteitstekort in populaire scholen.

Samen met de Antwerpse schoolbesturen wordt er gezocht naar mogelijke fysieke uitbreidingen gebaseerd op de demografische situatie per wijk. Momenteel zijn er plannen voor 2.765 extra plaatsen in het basisonderwijs door middel van extra stoelen en extra klassen.

Voor de instapklasjes hoopt de onderwijsraad tegen 26 april 1.095 bijkomende plaatsen te realiseren, evenals 700 extra plaatsen voor de eerste kleuterklas.

"Vlaanderen beloofde iedere bijkomende plaats te financieren en trekt daar 12 miljoen euro voor uit", zei Voorhamme. Maandag kunnen ouders inschrijven voor de huidige vrije plaatsen. Vanaf 26 april komen daar de extra plaatsen bij die stelselmatig worden gecreëerd.

Meer informatie kan u hier vinden.