Vulkanische aswolk heeft België bereikt

De aswolk van de uitbarsting van de Eyjafjallajökull-vulkaan in IJsland heeft ons land vanmorgen om 9 uur bereikt. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). De aswolk trekt op grote hoogte over ons land.
De aswolk bevindt zich in het noordwesten van ons land. Centraal op de zwarte vlek.

De wolk is ons land binnengedreven vanuit het noordwesten. "Als de wolk op die grote hoogte blijft, is er geen gevaar voor de volksgezondheid", zegt Frans Fierens van Ircel, die eraan toevoegt dat ook de waarden van zwaveldioxide normaal zijn. Ook de concentratie fijn stof in de lucht is volgens Ircel niet gestegen omdat de wolk zo hoog zat.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt echter wel aan om binnen te blijven wanneer de aswolk zou beginnen neervallen. De exacte gezondheidsrisico's zijn moeilijk in te schatten, maar wanneer de partikeltjes van aswolk worden ingeademd, kunnen ademhalingsproblemen optreden. Vooral mensen met astma en ademhalingsmoeilijkheden zouden het best binnen blijven. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de aswolk zal beginnen neervallen.

Een deel van de wolk hangt nog altijd boven ons land. Van hieruit drijft ze verder naar  Frankrijk.

Op bovenstaande foto ziet u een satellietbeeld van vanmorgen waarop de aswolk ons land binnentrekt. Dat gebeurt in het noordwesten van België, op de zwarte vlek centraal op de foto.

Meest gelezen