Eetgewoonten van de Belg zijn verbeterd

De voedingsgewoonten van de Belg zijn de laatste jaren licht verbeterd. Dat blijkt uit de vierjaarlijkse Gezondheidsenquête over leefstijl en preventie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

De cijfers uit het rapport hebben betrekking op de jaren 2008-2009. Er werden 11.250 mensen ondervraagd. In vergelijking met 2004 is er een toename van het percentage personen dat dagelijks fruit (van 50% naar 64%) en groenten (van 74% naar 85%) eet. Er zijn ook steeds meer mensen die dagelijk bruin brood eten (van 48% naar 54%).

Jongeren scoren beduidend slechter. Amper de helft van hen eet dagelijks fruit, meer dan de helft drinkt bovendien iedere dag gesuikerde frisdranken. Opvallend is ook dat de hoogste opgeleide mensen duidelijk gezonder eten dan lager opgeleiden.

Minder rokers

Een ander positief punt uit de enquête is dat het aantal rokers is gedaald van 28 tot 25 procent. Hoewel het gebruik van cannabis vrij constant blijft, is er toch een intensiever gebruik bij jongeren tussen 15 en 24 jaar.

Minder goed is het gesteld met de lichaamsbeweging. Slechts 49% van de mannen en 29% van de vrouwen doen minstens 30 minuten per dag aan lichaamsbeweging en een kwart van de bevolking loopt gezondheidsrisico's door een gebrek aan lichaamsbeweging in de vrije tijd.

Acht op de tien Belgen drinken alcohol en een op de tien vertoont een problematisch alcoholgebruik. Het drinken van meer dan zes glazen per gelegenheid (piekdrinken, ook bekend als comazuipen) komt voor bij 8% van de ondervraagden, vooral bij jongeren: 12% van hen geeft zich daar wekelijks aan over, 30% een keer per maand.

Preventie

Wat betreft de medische preventie kan gesteld worden dat de vaccinatiegraad voor seizoensgriep bij personen met een chronische ziekte nog onvoldoende is. In de leeftijdsgroep 15-44 jaar is slechts 10 tot 15% van de risicopersonen gevaccineerd, bij de 45- tot 54-jarigen gaat het om 30%. Pas vanaf de leeftijd van 65 jaar is de vaccinatiegraad hoog genoeg.

Een andere opvallende vaststelling is dat mensen met een te hoge cholesterolwaarde steeds meer het advies krijgen om geneesmiddelen te nemen en steeds minder aangezet worden om hun levensstijl aan te passen door te letten op hun voeding en meer te bewegen.

U kan de volledige enquête vinden op de website van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.