Grieken kregen eerste schijf hulp

Griekenland heeft een eerste schijf van 20 miljard euro internationale hulp ontvangen. Het is nu zeker dat Athene morgen een belangrijke schuld kan terugbetalen.

Het gaat om 14,5 miljard euro kredieten van de andere eurolanden en 5,5 miljard van het Internationaal Muntfonds (IMF). Athene betaalt de eurozone 5% intrest in plaats van de 7% dat het momenteel aan langetermijnrente moet betalen.

Het gaat om de eerste schijf van in totaal 110 miljard euro waarmee de eurozone en het IMF Griekenland de volgende drie jaar willen helpen bij het terugbetalen van schulden.

Dankzij die eerste schijf is het zeker dat Athene morgen een schuld van 8,5 miljard euro kan terugbetalen. De onzekerheid over die terugbetaling heeft de voorbije weken de beurzen onder druk gezet.

In ruil moet Griekenland wel zware besparingen doorvoeren, onder meer in de salarissen en pensioenen van ambtenaren. Daar is de voorbije weken veel protest tegen geweest, maar algemeen wordt aangenomen dat het niet anders kan. Als Athene de beloofde besparingen niet zou realiseren, worden de andere schijven hulp van de eurozone en het IMF niet uitbetaald.