Groen! speelt vrouwen uit bij verkiezingen

Van alle Vlaamse partijen die deelnemen aan de federale verkiezingen speelt Groen! het grootste aantal vrouwen uit als boegbeeld. 4 van de 7 lijsttrekkers bij Groen! zijn vrouwen. Vlaams Belang heeft dan weer geen enkele vrouwelijke lijsttrekker. Dat blijkt uit een analyse van de kieslijsten.

Sinds 2002 is de wet op de paritaire lijstvorming van kracht. Elke lijst moet evenveel vrouwen als mannen bevatten. Bij een oneven aantal kandidaten mag er maximaal een verschil van één man of één vrouw zijn. De wet werd voor het eerst toegepast bij de federale verkiezingen in 2003. Sindsdien valt er bij een analyse van de kieslijsten op geslacht niet veel nieuws meer te rapen. Alle partijen houden zich uiteraard keurig aan de voorgeschreven regels.

Toch zijn er nog een aantal zaken die opvallen. Zo hebben CD&V en PVDA+ op al hun lijsten het grootste aantal vrouwen. Alles is netjes verdeeld: 99 vrouwen tegenover 99 mannen. Bij deze partijen staan op 3 van de 7 ingediende lijsten meer vrouwen dan mannen. Open VLD en LDD hebben het kleinste aantal vrouwelijke kandidaten, maar door de wetgeving is dat verschil dus niet zo groot. 96 van de 198 kandidaten zijn vrouwen.

De vrouwvriendelijkste partij eruit halen, is op basis van die cijfers dus niet echt meer mogelijk. Als we echter alleen naar de lijsttrekkers kijken, zijn er wel duidelijker verschillen merkbaar. Van alle Vlaamse partijen speelt Groen! het grootste aantal vrouwen uit als boegbeeld. 4 van de 7 lijsttrekkers van Groen! zijn vrouwen. De andere partijen scoren hier allemaal slechter, met als dieptepunt Vlaams Belang: geen enkele lijsttrekker is een vrouw.

Nooit te jong, nooit te oud

Een leeftijdsanalyse levert ook enkele interessante cijfers op. Zo is van alle partijen de gemiddelde leeftijd het hoogst bij Vlaams Belang en PVDA+. Een kandidaat voor deze partijen is gemiddeld 47 jaar oud. Bij de SP.A vinden we het laagste gemiddelde. De SP.A-kandidaat is gemiddeld 42 jaar.

Als we de kieskringen onder de loep nemen, staan er in Leuven procentueel gezien het grootste aantal 50+'ers op de lijsten. Bijna 37 procent van de Leuvense kandidaten is ouder dan 50. Limburg heeft het kleinste percentage 50+'ers: 26 procent is ouder dan 50.

In Oost-Vlaanderen vinden we dan weer het hoogste percentage jongeren. 14,5 procent van de Oost-Vlaamse kandidaten is jonger dan 30. Limburg heeft net als bij de 50+'ers ook het kleinste percentage jongeren: 6,5 procent van de kandidaten is jonger dan 30.

Bij de partijen heeft PVDA+ het grootste aantal 50+'ers. Van de 198 kandidaten zijn er 91 ouder dan 50. SP.A heeft het kleinste aantal 50+'ers op de lijsten staan: 42 van de 198.

Groen! heeft dan weer het grootste aantal jongeren op de lijsten. 32 van de 198 Groen!-kandidaten zijn jonger dan 30. Bij Vlaams Belang is het aantal jongeren het kleinst. Hier zijn maar 15 van de 198 kandidaten onder de 30.

En ten slotte: de oudste kandidaat bij de verkiezingen op 13 juni is 74 jaar. De jongste kandidaat is 21. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar.

De analyse van de lijsten slaat enkel op de Vlaamse partijen. Bovendien zijn alleen de partijen vergeleken die in elke kieskring een lijst hebben ingediend, zijnde CD&V, Open VLD, Vlaams Belang, SP.A, N-VA, Groen!, Lijst Dedecker en PVDA+.

Voor elke partij nemen 198 kandidaten deel aan de verkiezingen, in 6 kieskringen voor de Kamer en 1 kieskring voor de Senaat. De effectieven en opvolgers gelden hier als één geheel.

Alle cijfers op een rijtje

Leeftijd in cijfers

Gemiddelde leeftijd per partij:

 • CD&V: 44
 • Open VLD: 43
 • Vlaams Belang: 47
 • SP.A: 42
 • N-VA: 45
 • Groen!: 43
 • Lijst Dedecker: 43
 • PVDA+:47

Gemiddelde leeftijd per kieskring:

 • Senaat: 46
 • Antwerpen: 44
 • BHV: 44
 • Leuven: 44
 • Limburg: 43
 • Oost-Vlaanderen: 43
 • West-Vlaanderen: 44

Percentage 50+'ers per kieskring:

 • Senaat: 34,3 %
 • Antwerpen: 27,8%
 • BHV: 34,2 %
 • Leuven: 36,9 %
 • Limburg: 25,8 %
 • Oost-Vlaanderen: 30,2 %
 • West-Vlaanderen: 29 %

Percentage jongeren (jonger dan 30) per kieskring:

 • Senaat: 10,3 %
 • Antwerpen: 12,2 %
 • BHV: 13,8 %
 • Leuven: 11,7 %
 • Limburg: 6,6 %
 • Oost-Vlaanderen: 14,5 %
 • West-Vlaanderen: 13 %

Aantal 50+'ers per partij (op 198 kandidaten):

 • CD&V: 60
 • Open VLD: 46
 • Vlaams Belang: 72
 • SP.A: 42
 • N-VA: 66
 • Groen!: 55
 • Lijst Dedecker: 57
 • PVDA+: 91

Aantal jongeren (jonger dan 30) per partij (op 198 kandidaten):

 • CD&V: 16
 • Open VLD: 17
 • Vlaams Belang: 15
 • SP.A: 25
 • N-VA: 31
 • Groen!: 32
 • Lijst Dedecker: 28
 • PVDA+: 19

Geslacht in cijfers

Verhouding mannen/vrouwen per partij:

 • CD&V: 99 mannen, 99 vrouwen
 • Open VLD: 102 mannen, 96 vrouwen
 • Vlaams Belang: 101 mannen, 97 vrouwen
 • SP.A: 100 mannen, 98 vrouwen
 • N-VA: 101 mannen, 97 vrouwen
 • Groen!: 101 mannen, 97 vrouwen
 • Lijst Dedecker: 102 mannen, 96 vrouwen
 • PVDA+: 99 vrouwen, 99 mannen

Aantal vrouwelijke lijsttrekkers per partij (op 7):

 • CD&V: 2
 • Open VLD: 2
 • Vlaams Belang: 0
 • SP.A: 2
 • N-VA: 1
 • Groen!: 4
 • Lijst Dedecker: 1
 • PVDA+: 2

lees ook