Kruipt Vlaams Belang uit dal?

Wat staat Vlaams Belang te wachten op 13 juni? De partij ging fors achteruit bij de vorige verkiezingen en lijdt onder interne verdeeldheid door de ruzie met het blok Morel-Vanhecke. Toch probeert Vlaams Belang de rug te rechten: kan de nieuwe visietekst het tij doen keren?

De Vlaamse verkiezingen van juni 2009 verliepen desastreus voor Vlaams Belang. De partij ging bijna 9 procent achteruit tegenover 2004, toen ze nog Vlaams Blok heette.

Dat had ongetwijfeld te maken met de versnippering van het rechtse landschap in Vlaanderen en de opmars van zowel LDD als N-VA. Ook tijdens de federale verkiezingen van 2007 behoorde Vlaams Belang tot het kamp van de verliezers.

Dat de N-VA het erg goed doet in de opiniepeilingen, is voor Vlaams Belang, dat de twee al vergeleek met "communicerende vaten", alvast geen goed nieuws.

Vlaams Belang probeert het voor de verkiezingen met de klassieke thema's zoals Vlaamse onafhankelijkheid en eigen volk eerst, dit keer vertaald in de campagneslogan "Vlamingen 1st". De partij trekt naar de kiezer zonder Marie-Rose Morel (foto) en Frank Vanhecke, die de hun aangeboden plaatsen op de lijst hebben geweigerd. De ruzie binnen de partij laat zijn sporen na.

Interne verdeeldheid neemt toe

De partij heeft een moeilijke periode achter de rug. Na de striemende verkiezingsnederlaag vorig jaar moest er iets gebeuren.

Bruno Valkeniers, voorzitter sinds 2008, probeert een nieuw partijbestuur samen te stellen. Maar dat volstaat niet om de rangen te sluiten. Er is onvrede bij ex-voorzitter Frank Vanhecke en bij Marie-Rose Morel. Vanhecke neemt in november ontslag uit het partijbestuur "uit protest tegen de machtsgreep van de Antwerpse gemeenteraad".

Binnen Vlaams Belang is niet iedereen even opgezet met het feit dat de groep rond Filip Dewinter en Gerolf Annemans pogingen zou ondernemen om de belangrijkste functies in de partij in handen te krijgen.

In een poging om het tij te keren, keurt de partij een nieuwe visietekst goed. Die werd niet ter stemming voorgelegd, maar met consensus goedgekeurd. In de tekst wordt onder meer overeengekomen om sommige standpunten "zachter te verwoorden." De harde toon, die Filip Dewinter soms gebruikte, moet plaats ruimen voor een zachtere aanpak.

Vlaams Belang steekt op de nieuwjaarsreceptie de hand uit naar de N-VA. Voorzitter Valkeniers roept de N-VA op om een breed Vlaams front te vormen voor onafhankelijkheid. De partij lanceert ook een charmeoffensief naar de oudere laag van de bevolking. De campagne "Veilig ouder worden" (foto)  speelt in op het onveiligheidsgevoel bij ouderen.

lees ook