Meer dan ooit beleidspartij

CD&V, dat deze verkiezingen liever had vermeden, profileert zich als "verantwoordelijke" partij. De christendemocraten hopen om ook zonder hard communautair discours de grootste Vlaamse partij te blijven.

Bij de Vlaamse verkiezingen van 2009 blijft CD&V ook zonder kartel de grootste partij. Kris Peeters kan relatief snel een Vlaamse regering op poten zetten en een tweede ambtstermijn als Vlaams minister-president aanvatten. Hij neemt stemmenkanonnen Hilde Crevits, Jo Vandeurzen en Joke Schauvliege in zijn regering op. Dit jaar zullen andere mensen het moeten waarmaken bij CD&V, zeker nadat Peeters zelf van zijn ministers had gevraagd om geen prominente rol te gaan spelen bij de federale verkiezingen.

In de zomer van 2009 komt Yves Leterme terug in de federale regering na het vertrek van Karel De Gucht naar de Europese Commissie. Leterme wordt minister van Buitenlandse Zaken, een bescheiden eerherstel nadat hij eind 2008 is moeten opstappen als premier na de Fortisaffaire. Ook in die zomer valt de naam van toenmalig premier Herman Van Rompuy voor het eerst als mogelijke eerste Europese president.

Als eind oktober blijkt dat Herman Van Rompuy effectief de voorzitter van de Europese Raad wordt, moet CD&V opnieuw gaan schuiven met de pionnen. De Franstaligen gunnen Leterme een tweede poging als premier, Steven Vanackere komt op Buitenlandse Zaken en Inge Vervotte maakt haar rentree op Ambetenarenzaken en Overheidsbedrijven. Jean-Luc Dehaene mag zich als koninklijk opdrachthouder over BHV ontfermen.

"Verantwoordelijkheid" is het ordewoord

CD&V wilde deze verkiezingen aanvankelijk niet. Als Open VLD de BHV-onderhandelingen opblaast en kiest voor de vlucht vooruit, aarzelt CD&V. Desondanks was de knop gauw omgedraaid bij de christendemocraten.

De christendemocraten profileren zich nog resoluter dan vorig jaar als beleidspartij. "Verantwoordelijkheid" is meer dan ooit het ordewoord. De partij wil zich zo profileren ten opzichte van Open VLD, die de regering-Leterme II deed struikelen. CD&V rekent onder meer op de "kanseliersbonus" van ontslagnemend premier Yves Leterme en enkele ministers als Pieter De Crem en Inge Vervotte.

Leterme weet dat hij zijn 800.000 voorkeursstemmen van 2007 niet meer kan evenaren en wijkt uit naar West-Vlaanderen. Zo schuift CD&V haar voorzitster naar voren als "numero uno" voor de Senaatslijst. Marianne Thyssen leidt de christendemocraten al sinds 2008, maar kwam afgelopen jaar nog meer op het voorplan. Thyssen zetelde tot nu toe in het Europees Parlement.

CD&V rekent erop dat het ook zonder hard communautair discours kan standhouden als grootste partij aan Vlaamse zijde. Daarvoor moeten naast Leterme, Vervotte en De Crem ook de lijsttrekkers Carl Devlies (Leuven), Steven Vanackere (BHV) en de relatief onbekende Raf Terwingen (Limburg) zorgen.

lees ook