N-VA wil strenger arbeidsbeleid

N-VA wil mensen die weigeren te werken, strenger bestraffen. De Vlaams-nationalistische partij pleit ook voor een splitsing van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid.

De partij van voorzitter en lijsttrekker voor de Senaat Bart De Wever heeft haar standpunten over sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid vandaag voorgesteld. De N-VA pleit voor een cultuur van verantwoordelijkheid. Meer mensen moeten bijdragen tot de sociale zekerheid en wie ertoe bijdraagt, moet er ook meer uithalen.

Zo wil de partij de werkloosheidsuitkeringen verhogen, maar die moeten wel na verloop van tijd uitdoven. Wie weigert te werken, verliest dus zijn uitkering. Het brugpensioen moet verdwijnen en de partij wil ook af van een maximumgrens in de wettelijke pensioenen.

Maar de sociale zekerheid moet vooral overgeheveld worden naar de gemeenschappen en dus gesplitst worden. Ook van het arbeidsmarktbeleid wil de N-VA een exclusief Vlaamse bevoegdheid maken.

lees ook