CD&V over asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

Ja. Het oplossen van het opvangprobleem is zeer belangrijk op korte termijn.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen

Ja. We moeten vermijden dat we mensen “stimuleren” om hier asiel aan te vragen om de verkeerde redenen.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

Ja. Een humaan asielbeleid vereist ook een kordaat sluitstuk.

Immigratie waarbij onze economie baat bij heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet kunnen.

Soms kan dat nuttig zijn, maar eerst moeten we de eigen arbeidsmarktreserve uitputten. En daarna kijken wat binnen Europa mogelijk is. Migratie van buiten de EU is pas de laatste stap.

lees ook