CD&V over buitenlands beleid

België moeten een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Ja. Maar een kritische houding moet ook gepaard gaan met een aanpak die tot resultaten leidt. En dan moet je vooral zorgen dat je blijft spreken. Om als klein land internationaal een rol te spelen, heb je vooral nood aan een geloofwaardige en verstandige diplomatie, niet aan loze uitspraken.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Een kleiner en efficiënter leger, een verdienste van Pieter De Crem, moet zijn rol kunnen spelen als volwaardige en betrouwbare partner binnen de NAVO. Dergelijke missies zijn de kerntaak van defensie. Ze dragen ook bij aan een veiligere wereld.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Akkoord, maar dat moet kaderen binnen wereldwijde afspraken omtrent ontwapening.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

Ons land is één van de weinige ter wereld die 0,7 procent van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking spendeert. CD&V heeft daar met succes een punt van gemaakt. We moeten nu vooral die 0,7 procent blijven handhaven in moeilijke begrotingstijden.

lees ook