CD&V over justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Ja. De hervorming van justitie die uitgewerkt werd door Stefaan De Clerck kwam aan deze vraag tegemoet. We moeten op dat pad verder gaan. Het politiek akkoord moet uitgevoerd worden.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

2) Ja. Strafuitvoering is belangrijk voor een goed justitiebeleid. Een uitbreiding van de gevangenissen is daarbij nodig. Ook daarin werden onder leiding van CD&V reeds belangrijke stappen gezet, met het meest ambitieuze gevangenissenplan ooit. De beslissing is dus al genomen, de volgende regering moet enkel verder uitvoeren.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Veiligheid garanderen aan iedereen is een kerntaak van de overheid. Maar veiligheid is méér dan enkel de inzet van meer politie. Er is nood aan een integrale aanpak, een ketengerichte benadering, waarin ook preventie zeer belangrijk is.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Er is nu al de mogelijkheid om 16-jarigen door te verwijzen en voor nog lagere leeftijden zijn er ook de gesloten instellingen. Zware misdrijven kunnen nooit genegeerd worden, maar we moeten vooral zoeken naar structurele oplossingen die ook de minderjarigen in kwestie helpen op iets langere termijn.

lees ook