CD&V over klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Ja, zolang er geen garantie is op voldoende, betaalbare en betrouwbare alternatieve energie, is een sluiting van de kerncentrales geen optie. Zeker niet in het licht van de strijd tegen de klimaatverandering.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Ja, maar dat is vooral bevoegdheid van de gewesten, die daar trouwens concreet werk van maken. We willen dat gewestelijk beleid nog versterken door overdracht van de fiscale stimuli inzake energiebesparende investeringen.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Ja. De lasten op arbeid moeten verder zakken. Een verschuiven naar het belasten van milieubelastende productie/consumptie is een mogelijkheid.