CD&V over sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

Ja. We moeten blijvend aandacht hebben voor wie in de armoede dreigt te belanden. Dit vergt vooral selectieve maatregelen. Er is nu geen geld voor grote beloftes voor iedereen.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Neen, het debat moet niet gaan over de wettelijke pensioenleeftijd. De meeste mensen werken vandaag immers niet tot 65 jaar. Het komt er vooral op aan de reële loopbaan van mensen te verlengen, onder meer door langer werken te belonen en via ondersteunend beleid (permanente vorming, combinatie werk-gezin, …) en mensen die langer willen werken dat ook niet onmogelijk te maken.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Bepaalde takken van de sociale zekerheid, zoals de kinderbijslag, zouden beter geregionaliseerd worden. Dit is immers een deel van het gezinsbeleid. Nu strijden we op twee niveaus met halve wapens. Maar dat betekent geenszins dat de solidariteit gesplitst wordt: andere takken van de sociale zekerheid, zoals de pensioenen, blijven federaal.

lees ook

    Meest gelezen