CD&V over staatshervorming

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Ja. De staatshervorming is voor CD&V een noodzakelijk middel, een instrument om een beter beleid te kunnen voeren op alle niveaus. Een voorbeeld: een grote uitdaging voor de komende jaren is meer mensen aan de slag te krijgen. Dit is ook een speerpunt in de EU2020-agenda. De verschillende arbeidsmarktsituatie in de verschillende gewesten vereist een aanpak op maat, en dus een staatshervorming.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor dat er een regering wordt gevormd.

Ja. Dit dossier legt een hypotheek op andere broodnodige hervormingen. Het is dringend tijd dat we die hypotheek lichten.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Neen. Er bestaan in ons land geen nationale partijen, alleen Vlaamse en Franstalige.. Een federale kieskring stemt dus niet overeen met de politieke realiteit.

lees ook