Groen! over buitenlands beleid

België moet een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

België vervult nog steeds een belangrijke rol in het Congolese vredesproces. Een deel van onze ontwikkelingssamenwerking gebeurt onder voorbehoud van vooruitgang op het vlak van mensenrechten, democratie en goed bestuur. Groen! pleit voor humanitaire interventies waar de bescherming van de burgerbevolking nodig is. De terugtrekking van de MONUC, de vredesmacht van de VN, kan pas als de Congolese overheid zelf de veiligheid van de burgers en de rechtstaat kan garanderen en het grondgebied kan verdedigen.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Absoluut, en dat veronderstelt ook een voorafgaand publiek debat. Het inzetten van militairen past alleen binnen een heldere internationale strategie onder EU of VN-vlag en een langetermijnvisie op het conflict of dreiging. Een militaire operatie kan alleen als er gelijkwaardige civiele inspanningen gebeuren. Groen! vraagt ook een sterkere parlementaire controle op lopende militaire operaties.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Meer nog, België kan het voortouw nemen om alle kernwapens uit de wereld te bannen. Een eerste stap is uiteraard de verwijdering van de tactische kernwapens uit België. Een tweede stap is een Belgisch beleidsplan voor nucleaire ontwapening en non-proliferatie met betrekking tot de inspanningen op diverse internationale fora. Tijdens de herziening van het statuut van het Internationaal Strafhof willen we dat het gebruik van kernwapens als oorlogsmisdaad wordt bestempeld.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

De wet voorziet een stijging van het budget tot 0,7% van het bbp. Het budget moet dus de volgende jaren stijgen. Bovendien moet het uitgezuiverd worden: militaire uitgaven, beurzen voor buitenlandse studenten, opvang van asielzoekers en de kwijtschelding van de schulden aan de armste landen moeten buiten de 0,7% blijven. Zo komt er echt geld vrij voor duurzame investeringen in onderwijs, economie, infrastructuur en gezondheidszorg. Eenmaal de 0,7% bereikt, willen we doorgroeien naar 1% door de invoering van een beurstaks op Europees niveau (Tobintaks).

lees ook