Groen! over financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Fiscale fraude kost onze staat naar schatting 30 miljard euro op jaarbasis. Volgens onderzoek van professor Maus brengt een goed werkende opsporing van fiscale fraude 15 miljard op. De belastingsfraude aanpakken is geen holle slogan. Er is een concreet plan, in de vorm van 108 aanbevelingen van een parlementaire commissie fiscale fraude’, die op vraag van Groen! werd opgericht.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

De gouden parachutes zijn overdadig en onrechtvaardig. Groen! heeft een wetsvoorstel ingediend dat personen met een jaarlijks netto-inkomen van meer dan 250.000 euro een belasting van 100% oplegt voor het deel van de ontslagvergoeding dat de 250.000 euro overschrijdt of meer bedraagt dan 1 maand loon per jaar anciënniteit in de onderneming.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Zuiver speculatieve beurstransacties willen we ontmoedigen via een heffing van 0,5%. Zonder beleggers te benadelen die handelen “als een goede huisvader” levert dit dubbele winst op: het bezorgt enkele miljarden inkomsten en het remt casinospeculaties af. Doordat de belastingsvoet zo laag is, ondervinden langetermijnbeleggingen hier geen nadeel van. De heffing werkt wel ontmoedigend voor speculanten die meerdere keren per dag aandelen verhandelen.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

We streven naar een begroting in evenwicht tegen 2015. We besparen en boren nieuwe inkomsten aan. De sterkste schouders moeten de lasten dragen en niet de lagere en middenklassen. Dit doen we door de belastingsfraude fors aan te pakken, de lasten op arbeid te verminderen door de lasten op vervuiling te verhogen, een vermogenswinstbelasting en speculantentaks in te voeren,… Via investeringen in energie-efficiëntie besparen we sterk op de werkingskosten van de overheid.

lees ook