Groen! over klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

De wet op de kernuitstap onverkort uitvoeren is nog steeds perfect mogelijk. Om de oudste en gevaarlijkste centrales te sluiten in 2015 is er zeker voldoende bevoorrading. Het argument dat kerncentrales de kostprijs drukken is vals. De Belgische stroom is tot 43% duurder dan in onze buurlanden. Het is economisch verstandiger te investeren in hernieuwbare energieproductie en het doorbreken van de (quasi-)monopoliepositie van Electrabel. Bovendien is de volledige kost van kernenergie (berging afval, ongevalsrisico, ontmanteling,…) onbetaalbaar.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Tegen 2050 kan alle stroom opgewekt worden op basis van hernieuwbare bronnen. Maar dan moeten we wel vandaag hierin beginnen investeren. Dit levert ons driedubbele winst op: het is beter voor het klimaat, creëert tegelijk tienduizenden jobs en zorgt voor een grotere economische onafhankelijkheid t.o.v. de internationale olieprijzen. Investeringen in productie en in aanpassing van het net moeten via algemene middelen en het afromen van de woekerwinsten uit kernenergie worden gefinancierd.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Groene fiscaliteit is niet enkel heel wat rechtvaardiger dan ons huidige belastingssysteem, het zorgt er ook voor dat maatschappelijk waardevolle keuzes financieel beloond worden en minder goede worden afgeremd. Dit systeem gaat gepaard met een sterke verlaging van lasten op arbeid, die momenteel te hoog zijn. Deze verschuiving van lasten kan leiden tot 50.000 nieuwe jobs volgens het federaal Planbureau.

lees ook