Groen! over sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

Alle uitkeringen, ook de pensioenen, moeten boven de Europese armoedegrens worden getrokken. Een op vier gepensioneerden leeft vandaag onder de armoedegrens. Ons plan legden we eerder als wetsvoorstel neer en het Rekenhof berekende de kost op 1,25 miljard. Dit financieren we door een inperking van de notionele interestaftrek door er de louter financiële constructies uit te halen. In tweede orde willen we ook de pensioenen van de middengroepen in onze samenleving omhoog.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Groen! wil het behoud van de pensioenleeftijd op 65. Tegelijk willen we mensen langer laten werken, zodat de kloof tussen de feitelijke en de wettelijke pensioenleeftijd verkleint. De feitelijke pensioenleeftijd ligt nu net onder 60 jaar en dat is te laag om de pensioenen betaalbaar te houden. De sleutel zit voor Groen! in de hele loopbaan: we willen mensen tijdens hun hele loopbaan meer kansen geven om arbeid en gezin te verzoenen door periodes minder te werken. Dit doen we met een "tijdsverzekering", die alle bestaande tijdskredieten bundelt. Zo zijn mensen op hun 50ste niet moegewerkt.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

De sociale zekerheid splitsen zou niet slim zijn, omdat dan minder mensen instaan voor de solidariteit die best op een grotere schaal kan georganiseerd worden. Groen! wijst wel het huidige consumptiefederalisme van de hand en pleit voor een responsabilisering van gewesten en gemeenschappen.

lees ook